Koronakrisa: Arbeidstakarane strekkjer seg

Konsekvensane av koronakrisa blir meir og meir omfattande. Styresmaktene løyver den eine krisepakka etter den andre. Likevel er både økonomien og arbeidslivet hardt ramma. Mange bedrifter går på sparebluss, viss dei i det heile er i gang. På den andre sida arbeider ei rekkje verksemder og etatar på høggir. Særleg gjeld det helsevesenet, der dei tilsette står på døgnet rundt. Presset er ekstra stort også på dei tilsette i Nav.

I ei rekkje sektorar blir det gjort ein kjempeinnsats av medlemmer i Unio-forbunda.

Les meir

Forbundslederne om koronakrisen

Det jobbes nå morgen, middag og kveld for å hindre koronasmitte og holde hjulene i gang i hele Norge. Fagorganiserte gjør en stor innsats. Trepartssamarbeidet er viktigere enn noensinne.

I denne utgaven av Unio Perspektiv har vi invitert forbundslederne i Unio-forbundene til å skrive om det de er opptatt av akkurat nå. De skriver om samhold og samfunnsforhold, om fag og verdier, og om hvordan deres medlemmer tilpasser seg situasjonen.

Les forbundsledernes betraktninger:

Den livsviktige tilliten

– Vi må alle ta vår del av samfunnsansvaret og opptre tillitsbyggende i den situasjonen vi nå står oppe i. Les mer

Vi sykepleiere gjør det vi kan

Koronautbruddet har satt Norge i en situasjon som best kan beskrives som en unntakstilstand. Les mer

Forskning som beredskap

Situasjonen vi er i minner oss på hvor viktig både forskningen og fagforeningene er for samfunnsberedskapen. Les mer

Vi i politiet er her for dere

Det er en ekstraordinær tid for landet og for verden, og dette rammer selvfølgelig også politietaten. Les mer

Fysioterapeutene er med og drar lasset

Som forbundsleder er det vært viktig for meg å formidle overfor myndighetene at vi fysioterapeuter kjenner på et sterkt samfunnsansvar. Les mer

Maskinistforbundets medlemmer fyller samfunnskritiske funksjoner

Det norske maskinistforbund (Dnmf) organiserer medlemmer med ulik utdanning og kompetanse, og som arbeider i ulike næringer som olje og gass, maritim næring, brann og redning, teknisk i helseforetakene, energi og energigjenvinning, samt tekniske etater i kommunene. Les mer

Tid for tillit, solidaritet og dugnad

Når vårt land blir utsatt for katastrofer, vil vår solidaritet bli satt på prøve. Les mer

Hverdagsråd i koronaens tid fra ergoterapeutene

Ergoterapeutenes medlemmer er solidariske, og har forståelse for at de kan bli beordret til andre arbeidsoppgaver, arbeidssteder og arbeidstider. Les mer

Mens Norge stenger ned, må sykehusene åpne opp

Nå, vel en uke etter at de mest vidtrekkende tiltakene i fredstid er iverksatt i Norge, og når Stortinget har vedtatt fullmaktslover, skjønner vi alle at det ikke er «business as usual» for radiografer i Norge. Les mer

Bære håp i krevende tider

Det er krevende dager for mange mennesker i Norge. Mange er bekymret for egen, familiemedlemmers og venners helse. Les mer

Om å være der, også når de nære sammenhenger lukkes

Vårt åpne samfunn, som til vanlig er preget av jevnlige møtepunkter og fellesskap, er på kort tid endret. Les mer