Nybrottsarbeid for arbeidsmiljøet

Unio vil forsterke arbeidet med å betre det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Regelverket er for lite konkret både når det gjeld førebygging og oppfølging. Både tilhøyrande forskrifter og HMS-arbeidet må styrkast. Det kan du lese om i Unio Perspektiv.

Saker i denne utgaven:

Psykososialt arbeidsmiljø – Unio i front

Arbeidsmiljøet på dei fleste norske arbeidsplassar er jamt over godt. Trivselen er høg. Men på eitt område har vi forsømt oss. Det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet heng etter. Regelverket er for lite konkret både når det gjeld førebygging og oppfølging. Det rammar mange av Unios medlemmer. Difor går Unio i front for å ruste opp denne delen av arbeidsmiljøpolitikken.
Les meir

Godt arbeidsmiljø er viktig for barna

For Brøset barnehage ble måten de ansatte møtte hverandre på viktig for arbeidsmiljøet. Da Trondheimsbarnehagen startet jobben med å utvikle hverandre, var det mange spørsmål de måtte stille seg.
Les mer

Vold og trusler mot politiansatte er i ferd med å bli et alvorlig problem

Siden 2004 har antall anmeldelser for vold mot politiet tredoblet seg. Det er uakseptabelt. Under landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november ble det vedtatt en resolusjon om at vold og trusler mot politiansatte er en økende trussel mot samfunnet og som må tas tak i umiddelbart.
Les mer

Slik jobber de med vold og trusler

De har tatt tak i vold og utagering mot både lærere og elever med ulike metoder og verktøy. Skoleledelsen mener et positivt elevsyn og en felles forståelse er viktig i arbeidet.
Les mer

Helsepersonell bruker bedriftshelsetjenesten minst, men trenger den mest

– Hendelser på arbeidsplassen er ikke et privat problem som den enkelte selv skal ordne opp i. Det er et arbeidsmiljøanliggende som man må forebygge og håndtere sammen, skriver innleggsforfatterne.
Les mer

Unio Podkast: Om det psykososiale arbeidsmiljøet

Det fysiske arbeidsmiljøet er godt regulert i Norge, men hva med det psykososiale arbeidsmiljøet? Henrik Dahle, fagsjef og advokat i Unio, svarer på dette og hva Unio gjør for at også de psykososiale risikoene skal bli regulert i arbeidsmiljøloven.
Les mer

Forsker Håkon Johannessen: – Stor gevinst av å jobbe mer med psykososialt arbeidsmiljø

– Jeg tror ikke en har kjent godt nok til hva slags type plager ansatte kan få av utbredte psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet, at det kan gi psykiske plager og muskel- og skjelettplager. Men det vet vi at det gjør, sier forsker Håkon Johannessen. Han har også funnet ut at det er svært lønnsomt å gjøre noe med det.
Les mer

Emosjonelle belastninger på jobben

Mange ønsker å jobbe med mennesker. Men til tross for at arbeid med mennesker er givende og meningsfullt, kan det også gjøre deg syk. Forsker Anne-Marthe Rustad Indregard har gransket hvorfor og har ett klart råd: – Ta utfordringene på alvor og løs dem over individnivået. Noe annet har vi ikke råd til, mener hun.
Les mer

Arbeidsmiljø i et kjønnsperspektiv

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, de blir oftere uføretrygdet og pensjonerer seg tidligere. Vi vet ikke nok om hvorfor det er slik.
Les mer

Arbeidsmiljøloven – det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor.
Les mer

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø – ut av bakevja?

Heilt sidan siste del av 1800-talet har behova i industrien hatt ei dominerande rolle i utforminga av arbeidsmiljølova og tilhøyrande forskrifter. På den tida kom dei første arbeidarvernlovene med rettmessig fokus på helseskadar og ulukker i industrien- på fabrikkar og andre anlegg. No er det er på høg tid å løfte fram behova i det nye og kunnskapsbaserte arbeidslivet.
Les meir

Dette seminaret vil du få med deg!

Onsdag 30. mars 2022 kl. 08.30–09.45 arrangerer forskningsstiftelsen Fafo seminar om psykososialt arbeidsmiljø. Frokostseminaret gjennomføres i samarbeid med Unio og LO.
Les mer