Tid for tillit, solidaritet og dugnad

Alfred Sørbø er leder av Akademikerforbundet. Foto: Akademikerforbundet

Når vårt land blir utsatt for katastrofer, vil vår solidaritet bli satt på prøve. Fagbevegelsen har gjennom tidene vært en bærer av solidaritet, og vi skal også i denne krisen bidra med det beste av våre verdier.

Publisert: 23. mars 2020

Av Alfred Sørbø, leder av Akademikerforbundet

Partsamarbeidet har så langt bidratt til at vi har fått på plass skadebegrensninger for arbeidstakere og næringsliv. Mye må fortsatt gjøres. De tiltak som nå er vedtatt av regjering og Storting, i samarbeid med partene, løser mange utfordringer knyttet til permitteringer, merarbeid og endringer i arbeidshverdagen. Utsettelse av lønnsoppgjørene var nødvendig, og tariffavtalene i offentlig sektor er forlenget til 15. september i år. Vi ser fram til å starte dette arbeidet når samfunnet kommer i gang etter isolasjonen.

Et lokalt samarbeid på arbeidsplassen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver er nå viktigere enn noen gang. Vårt forbund vil bistå og gi råd til medlemmer og tillitsvalgte som har spørsmål. Det er et gode om fagorganisasjonene samles om løsninger på den enkelte arbeidsplass. På Akademikerforbundets hjemmeside har vi lag ut svar på noen «ofte stilte spørsmål», som gir deg rask tilgang til informasjon.

Mange virksomheter har innført hjemmekontor for sine ansatte. For hjemmeværende og hjemmearbeidende som har barn, er det en utfordring å holde hjulene i gang. For mange skal lekseundervisning og tilrettelagt lek for barnehagebarn gå hånd i hånd. I kombinasjon med hjemmekontor er dette krevende og vi må lokalt avklare realistiske forventninger med arbeidsgiver når det gjelder tjenesteproduksjon.

Når familiene strukturerer aktivitetene hjemme, får man en lettere hverdag. Vi må ha passende porsjoner av arbeid, fritid, mosjon og frisk luft. Jeg vil oppmuntre til deling på våre sosiale medier om gode løsninger man har funnet frem til for å få struktur og innhold i hverdagen. Hverdagsråd er viktige nå.

I en tid preget av mye usikkerhet vil Akademikerforbundet rose medlemmene, som står på i utsatte posisjoner og holder hjulene i gang. Forbundet tar samfunnsansvar, samtidig som vi holder et våkent blikk på arbeidslivet og de beslutninger som tas. Du som
medlem er hovedmålet for vårt engasjement og vår innsats.