Ytringsfrihet i akademia

Flere oppslag i media kan tyde på at ytringsfriheten er under press. I akademia er den akademiske friheten under press. Men hva betyr det for deg og meg? Unio Perspektiv har satt søkelyset på viktige begreper for alle som er opptatt av demokrati og utvikling av samfunnet.

Saker i denne utgaven:

Ytringsfridom skal det vere

«Vi er heldige som bur i Noreg.» Dette er ei utsegn vi stadig høyrer, og med god grunn. Ofte handlar dette om økonomi, natur og velferdsordningar. Men det er også knytt til verdiar som demokrati, samfunnstillit, og ikkje minst om retten til å ytre seg fritt. Ytringsfridomen er gull verdt, både for individet og samfunnet, og ikkje minst for arbeidslivet.
Les meir

Frå sidelina: Kva skjer med ytringsklimaet i akademia?

Eg må vedgå at eg stussa då Solberg-regjeringa oppnemnde ei ekspertgruppe til å vurdere vilkåra for den akademiske ytringsfridomen. Dette skjedde ikkje lenge etter at regjeringa hadde oppnemnt den store ytringsfridomskommisjonen, som skal sjå på rammene for ytringsfridom i samfunnet. Akademia er vel ein del av samfunnet, skulle ein tru?
Les meir

Fri journalistikk – en mangelvare

En stor del av verdens befolkning har ikke tilgang til uavhengig og faktabasert journalistikk. Pressefriheten får stadig trangere kår. Derfor er årets fredspriser både viktige og riktige.
Les mer

– Forskeres ytringer er avgjørende for utviklingen i samfunnet

– Det er kjempeviktig at forskere ytrer seg, for det er jo slik vi får forskningsresultatene og forståelsen for verdien av forskning for samfunnet ut i media, og slik vi får kritisk debatt om systemkritiske faktorer. Det sier Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind.
Les mer

Hvem kan si hva?

Ytringsfriheten står fjellstøtt i lovverket. Spørsmålet er om vi føler oss trygge til å si hva vi mener.
Les mer

Ytringers vilkår i akademia

Debatten om akademisk ytringsfrihet er ofte forvirrende. Det skyldes dels at bekymringene for ytringsfrihet er forankret i veldig forskjellige problemstillinger, dels at ytringsfriheten forstås mer eller mindre snevert.
Les mer

Ville innføre studentdemokrati – ble truet på livet

Da Hector Ulloa startet på jusstudier i hjemlandet Honduras i 2014, fantes det ikke noe studentdemokrati. Alle forsøk på et ble slått ned av myndighetene og fikk store konsekvenser for studentene.
Les mer

– Vi må snakke mer om sensitive og vanskelige tema

Forsker Cecilie Hellestveit ytret en kvalifisert mening om internasjonaliseringen i akademia. En mening hun ble bedt om å trekke tilbake. – Denne saken er en illustrasjon på hvor dårlige kår det er for den akademiske ytringsfrihet i Norge. Vi er nødt til å ha en høyere takhøyde og diskusjon om temaer som er sensitive og vanskelige, slår Hellestveit fast i Unio Podkast.
Les mer