Hverdagsråd i koronaens tid fra ergoterapeutene

Nils Erik Ness er forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund. Foto: Norsk Ergoterapeutforbund

Ergoterapeutenes medlemmer er solidariske, og har forståelse for at de kan bli beordret til andre arbeidsoppgaver, arbeidssteder og arbeidstider. Mange er i gang med opplæring til nye oppgaver, mens andre jobber hjemmefra.

Publisert: 23. mars 2020

Av Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund

Ergoterapeutenes medlemmer er solidariske, og har forståelse for at de kan bli beordret til andre arbeidsoppgaver, arbeidssteder og arbeidstider. Mange er i gang med opplæring til nye oppgaver, mens andre jobber hjemmefra.

Ergoterapeuter som vanligvis jobber dagtid må nå være klare for å gå i turnus, eller jobbe overtid. Ergoterapeuter bidrar der det er behov for dem, blant annet smitteoppsporing, koronatelefonvakt, beredskapsoppgaver, og de bidrar til å gjøre klar rom i sykehus og sykehjem. Ergoterapeuter deltar i å planlegge utfordringer som kommer, de får opplæring i smittevern og medisinhåndtering. Ergoterapeuter bidrar til samhandling og oppfølging med videomøter, digitale løsninger og telefonkonsultasjoner.

Ergoterapeutforbundet har jobbet med å videreformidle informasjon og pålegg fra myndighetene, som er aktuelle for ergoterapeuter. Forbundet har besvart henvendelser fra medlemmer fortløpende. Hovedtemaene i disse henvendelsene er knyttet til smittevern, beordring og tariffordninger. Vi opplever at medlemmene er løsningsorienterte. Vi opplever også at det mer enn noen gang er behov for trygge og tydelige ledere som evner å være i dialog med sine ansatte.

Vår mangeårige, systematiske oppbygging av digitale løsninger og kompetanse i forbundet kommer godt med i disse dager. Vi skriver felles dokumenter i skyløsning, kommuniserer på felles digitale plattformer både i sekretariatet og i regionene. Det er ukomplisert at alle i sekretariatet jobber hjemmefra. Vi fortsetter de faste fag- og personalmøtene på Teams, og i tillegg der det daglige møter for forbundets ledelse. På kort varsel kan vi holde Teams-møter med regionlederne. Disse digitale kommunikasjonskanalene er helt nødvendige, i tillegg til at vi bruker nettsidene og sosiale media.

Ergoterapeuters samfunnsoppdrag er å gjøre hverdagsaktivitetene mulige for alle. Selvsagt skal smittevern og intensiv behandling prioriteres. Samtidig bekymrer det oss at mange nå ikke får nødvendig rehabilitering og tilrettelegging for å mestre hverdagslivet. Forbundet har derfor utarbeidet og delt Sju hverdagsråd i koronaens tid, som også er blitt oversatt og delt av de øvrige nordiske ergoterapeutforbundene.