Vi sykepleiere gjør det vi kan

Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Koronautbruddet har satt Norge i en situasjon som best kan beskrives som en unntakstilstand. Krisen har ikke truffet helse- og omsorgstjenesten med full kraft. Det kommer. Dette blir en kamp. I frontlinjen står Norsk Sykepleierforbunds 120 000 medlemmer.

Publisert: 23. mars 2020

Av Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

En overbelastet helsetjeneste er skrekkscenariet. For å unngå at vi havner der, risikerer vi mange overbelastede helsearbeidere. Sykepleiere som jobber doble skift, utplasseres på nye arbeidsplasser, kalles inn dit de trengs uten vanlig opplæring. Sykepleiere som ofrer søvn, familie og fritid for at Norge skal rustes for det som kan komme.

Noen har kalt det er en nasjonal dugnad. Vi kaller det fag. Dette er jobben vår, det vi er utdannet til. Fra smittevern og informasjon, til planlegging og koordinering av behandlingstilbud, til intensivbehandling med respirator på sykehusene.

Samfunnet må se viktigheten av sykepleiere og sykepleiefaget i alle deler av helse- og omsorgstjenesten vår. Og, vi må vise hva som er viktig for oss: Nemlig å settes i stand til å gjøre jobben.

Råd og pålegg fra myndighetene må følges. Sykepleierne vil nå utsettes for en omfattende smitte- og sykdomsfare. Vi er den yrkesgruppen som tilbringer mest tid sammen med pasientene. Selv om det er noe vi er utdannet til å håndtere og har trent på, så er vi blant dem som skal bære konsekvensene av at smitten ikke begrenses.

Samarbeid trengs. Den norske modellen viser seg på sitt beste, når partene i arbeidslivet og staten nå bretter opp ermene og gjør endringer som må til.

Men: En forsvarlig arbeidssituasjon må sikres. Vi skal yte alt vi kan, men vi kan ikke yte mer enn vi kan. Sykepleieres helse må ivaretas. Hvis ikke, får vi ikke ivaretatt noen andres helse.

Mye er usikkert fremover. Mange er usikre nå. Selv om dette er ille, vil det bli verre før det blir bedre. Men, med vår innsats og kompetanse, skal vi sykepleiere gjøre det vi kan for at vi kommer oss gjennom det.