Unios publikasjoner

Her kan du laste ned Unios politiske dokumenter og publikasjoner.

 

Relasjonelle og emosjonelle krav og belastinger i arbeidet

Utgitt 5. desember 2023

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 16.11.2022–15.11.2023

Vedtatt 4. desember 2023

Last ned (pdf)

Unios vedtekter

Vedtatt 5. desember 2022

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 13.10.2021–15.11.2022

Vedtatt 5. desember 2022

Last ned (pdf)

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Utgitt november 2022

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 11.11.2020–12.10.2021

Last ned (pdf)

Med mål om bærekraft

Utgitt november 2021

Last ned (pdf)

Forberedt eller omstillingsdyktig

Utgitt august 2021

Last ned (pdf)

Den norske modellen og relativt lønnsnivå

Utgitt januar 2021

Last ned (pdf)

Unios politiske plattform

Vedtatt 29. november 2018

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 13.11.2019–10.11.2020

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 9.11.2018–12.11.2019

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 15.11.2017–8.11.2018

Last ned (pdf)

Unios melding

For perioden 16.11.2016–14.11.2017

Last ned (pdf)

Framtidsdebetten

Utgitt desember 2015

Last ned (pdf)

Modeller for etterutdanningsreform

Utgitt august 2018

Last ned (pdf)

Teknologi og kompetanse i endring

Utgitt desember 2017

Last ned (pdf)

Unio i NAV

Revidert mars 2019

Last ned (pdf)

Unios notatserie

Unios notatserie gir bakgrunn og kommentarer til aktuelle faglige og politiske spørsmål. Serien er utarbeidet av Fredrik Haugen, sjeføkonom i Unio.

Til Unios notatserie

I Front

Nettmagasinet I Front ble utgitt av Unio i 2017 og 2018.

I Front nr. 1-2018

I Front nr. 6-2017

I Front nr. 5-2017

I Front nr. 4-2017