Tema: Om bærekraftsmålene

I denne utgaven av nettmagasinet Unio Perspektiv tar vi for oss FNs bærekraftsmål.

Arbeidslivet er en sentral arena for å nå bærekraftsmålene, globalt, nasjonalt og lokalt.

Vi og profesjonsforbundene våre vil være pådrivere i arbeidet for bærekraft gjennom utvikling av kunnskap og kompetanse. Utvikling av et bærekraftig, inkluderende samfunn med minst mulig forskjeller står sentralt i Unios politikk.

FNs bærekraftsmål sammenfaller med andre ord kjernen av Unios politikk og verdigrunnlag. Når målene i hovedsak gjennomføres i arbeidslivet, har Unio etterlyst arbeidstakerorganisasjoners involvering. Det må til for å koble de 17 bærekraftsmålene med erfaring fra velferdsstaten, teknologi og forvaltning.

Denne utgaven av Unio Perspektiv handler om hvordan vi kan få det til.

Saker i denne utgaven:

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå dette, har FN vedtatt 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.
Les mer

Berekraftsmåla: Unio viser veg

FN sine berekraftsmål er truleg den mest ambisiøse arbeidsplanen som nokon gong er laga. Medlemslanda i FN er samde om ein plan som innan 2030 skal utrydde fattigdom, nedkjempe ulikskap og stoppe klimaendringane. 17 mål og 169 delmål skal gjere verda betre og meir rettferdig.
Les meir

Berekraftsmåla i kommunar, fylkeskommunar og i KS

På kort tid har dei 17 berekraftsmåla og 169 delmåla frå FN vorte eit felles rammeverk for samfunnsplanlegging i kommunar og fylkeskommunar. Det starta i nokre pionerkommunar, men er no til allmenn inspirasjon og nytte i heile landet.
Les meir

Fra «halleluja» til handling?

I sin nyttårstale understreket statsminister Erna Solberg at mange tror at de 17 målene FN vedtok for bærekraft i 2015 «(..) er viktige bare for utviklingsland. Men det stemmer ikke (..)». Hun uttalte videre at målene «(..) gir oss noe å strekke oss etter her hjemme også (…)». Ja, hele talen var bygget rundt den samlede bærekraftsagendaen som Norge har forpliktet seg til å oppfylle innen 2030.
Les mer

Profesjonar og 2030-agendaen til FN

I januar 2021 vil FNs «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» ha vore i kraft i fem år. Så langt har agendaen ført til debatt og engasjement, men det har vore lite endring som viser at denne forma for målstyring verkar.
Les meir

Datateknologien – ein prøvestein og ei profesjonsutfordring

Eit tema som manglar i dei 17 berekraftsmåla, og som FN framhevar i tilknyting til Agenda 2030, er «informasjonsteknologien». Det trengst ei kopling mellom den nye teknologien og berekraftsmåla. Samspel mellom profesjonsgrupper er ein nøkkel.
Les meir