Medbestemmelse: En hånd på rattet

I denne utgaven av nettmagasinet Unio Perspektiv fokuserer vi på medbestemmelse i kompetansepolitikk og klimapolitikk.

Medbestemmelse har sikret tillitsvalgte en hånd på rattet i viktige, politiske saker. Nye utfordringer for arbeidslivet kan vitalisere medbestemmelsesinstituttet.

Historien om medbestemmelse er lang, den er viktig og den gir deg sammenhengen for det du står i på jobben i dag.

Saker i denne utgaven:

Medbestemmelse under press?

Medbestemmelse for dei tilsette har ein solid tradisjon i norsk arbeidsliv. Ordninga er heimla både i lov- og avtaleverk, og i langvarig praksis. Dei tilsette skal, gjennom sine tillitsvalde, involverast i både i planlegging og dagleg drift på arbeidsplassen.
Les meir

Medbestemmelse – demokrati eller heft?

Lenge var all makt på arbeidsplassane i arbeidsgjevarane sine hender. Styringsretten dominerte. Men så samla arbeidstakarane seg, og kjempa fram tariffavtalar. Eit stadig meir omfattande lovverk kom også etter kvart på plass. Steg for steg blei maktbalansen i arbeidslivet betre.
Les meir

Medbestemmelse som verktøy i etter- og vidareutdanning

I norsk arbeidsliv er medbestemmelse eit etablert prinsipp. Det er ein berebjelke i dialogen mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar, oftast tillitsvalde og den daglege leiinga.
Les meir

Knoppskyting etter ti års spiring for grønne tariffavtaler

Klima, miljø og bærekraft er fremdeles sjelden tema for kollektive avtaler i arbeidslivet. Utviklingen i 2020 peker likevel mot en større og mer konkret vilje til grønne tiltak – et drøyt tiår etter at de første frøene ble sådd i offentlig sektor.
Les mer

Grønt demokrati på arbeidsplassen

Som forbruker kan jeg ta grønne valg i butikken, som statsborger kan jeg stemme på partiet med den beste miljøpolitikken. Og som arbeidstaker og fagforeningsmedlem kan jeg påvirke arbeidsplassen min i en grønnere retning. Eller kan jeg det?
Les mer

Handlingsrommet for fagforeningers medbestemmelse

Hvordan kan tariffavtalen fungere som klimavirkemiddel? Se og hør Christopher Hansteen, partner og advokat i Hjort, snakke om dette under Arbeidslivets klimauke 2021.
Les mer