Maskinistforbundets medlemmer fyller samfunnskritiske funksjoner

Hege-Merethe Bengtsson er administrerende direktør i Det norske maskinistforbund.

Publisert: 2. april 2020

Det norske maskinistforbund (Dnmf) organiserer medlemmer med ulik utdanning og kompetanse, og som arbeider i ulike næringer som olje og gass, maritim næring, brann og redning, teknisk i helseforetakene, energi og energigjenvinning, samt tekniske etater i kommunene.

Av Hege-Merethe Bengtsson, adm.dir. i Det norske maskinistforbund

Alle er definert som samfunnskritiske.

Vår hovedprioritet er å sikre at våre medlemmer har en trygg arbeidsplass og inntekt, både i dag og i fremtiden. Våre medlemmer bidrar til å holde samfunnet i gang, samtidig som vi minimerer smitterisiko og tar hånd om sikkerheten til våre medlemmer og deres familier.

Vi mottar samtidig permitteringsvarsler fra hele næringen, og vi har allerede medlemmer som er permitterte. Allerede i dag ser vi at antallet permitterte eller sjøfolk i fare for permittering har passert det som var tilfellet under oljekrisen.

Som en konsekvens av hindringer gjennom nasjonale, fylkeskommunale og kommunale tiltak i forbindelse med koronapandemien, opplever vi utfordringer knyttet til mannskapsskifter. Norske sjøfolk bor i alle landets kommuner og i utlandet, og mannskapsskifter skal gjøres i ulike utenlandske havner og ulike norske havner, med påfølgende karantene etter at man går av skipet, og eller skal på skipet og transporteres hjem og ut.

At norske havner stenger, og kommunene innfører inn- og utreiseforbud, innebærer at Dnmfs medlemmer risikerer å stå mange dager og uker over vanlig arbeidstid, med påfølgende hindringer i transport og karantener. Dette er skip med blant annet mat, medisiner og utstyr. Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt for å få på plass løsninger for uhindret og sikker transport og adkomst.

Dnmf jobber aktivt opp mot departementer, direktorat og tilsyn, regjerings- og stortingspartiene, arbeidsgiverorganisasjonene og øvrige forbund i privat og offentlig sektor, med et særlig fokus på trygge og sikre løsninger.

Vi har god kontakt med medlemmer og tillitsvalgte, og er svært stolte av den innsatsen medlemmene gjør, og deres uvurderlige bidrag i denne dugnaden.