Tema: Unio – på heimebane og bortebane

Med slagordet «America First» har president Trump skapt ein ny debatt om forholdet mellom nasjonalstaten og det internasjonale samfunnet. Han har grunngitt prioriteringa si mellom anna med omsynet til amerikanske arbeidsplassar og amerikanske arbeidstakarar. Han ser på internasjonalt handelssamarbeid som eit trugsmål, og har proteksjonisme som strategi. Trump er ikkje åleine om slike synspunkt. Dette utfordrar fagrørsla, både nasjonalt og internasjonalt. Unio sin strategi er å spele både på heimebane og på bortebane.

Les meir

Saker i denne utgaven:

Globaliseringa skaper sinne

Når til og med OECD seier at «sinnet mot globaliseringa har sine årsaker i reelle problem», er det på tide å endre kurs. Nokre få haustar store gevinstar. Altfor mange taper.

– Qatar 2022, der går grensen for meg

Sjefen for elitefotballen i Norge jobber hardt for at Norge skal kvalifisere seg til alle mesterskap, men til fotball-VM i Qatar vil hun ikke.

Unio raskt på ballen

Unio var blant dei første organisasjonane i ITUC som kravde tiltak retta mot FIFAs vedtak frå 2010 om å arrangere fotball-VM i Qatar.

– Burde ha vore stoppa

Då FIFA i 2010 bestemte at fotball-VM i 2022 skulle arrangerast i Qatar, reagerte den internasjonale fagrørsla skarpt.

– Nordisk fagbevegelse bør ta en lederrolle overfor EU

Med ståsted i og erfaring fra svensk fagbevegelse, er Per Hilmersson opptatt av at europeisk fagbevegelse fortsetter å være aktiv på EU-nivå, for å ta opp problemer man ser i mange medlemsland.

Den store skattejakten

Etter andre verdenskrig ble Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OCCE) etablert for å koordinere den såkalte Marshall-hjelpen fra USA til Europa. Den endret navn til OECD i 1961, da USA og Canada ble medlemmer.

Er det sammenheng mellom fagforeningskamp på Filippinene og frihandelsavtaler i EFTA?

Vi ser den samme utviklingen i store deler av verden: Investorer og selskaper shopper arbeidskraft og investerer der det er mest lønnsomt. Det er handlinger som endrer folks liv, samfunn og stater.

Podkast om Unios internasjonale arbeid – mer enn solidaritet

– Det handler om solidaritet, men det handler også om trender i arbeidslivet, som starter andre steder enn i Norge. Det er trender som vil få betydning for våre medlemmer senere, sier internasjonal sekretær Liz Helgesen i Unio. Hun forteller om arbeidet til kommunikasjonsrådgiver Nora Sørensen.