Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk

Dobbeltkommunikasjon

Erna Solberg har nådd eitt av sine store mål: Ei fleirtalsregjering på borgarleg side. Korleis det går, står att å sjå. Motgang i fleng har meldt seg med ein gong både på meiningsmålingar og i den offentlege debatten. Det gjeld ikkje berre abortsaka.

Også på andre område er det grunn til å rette kritikk mot regjeringa.

Les replikken