Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk

Kamp for dei uorganiserte

Partane i arbeidslivet – både arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida – er einige om at høg organisasjonsgrad er ein styrke for samfunnet. Tilsynelatande er også regjeringa og regjeringspartia einige i dette. Det er også semje om at det trengst tiltak for å styrke organisasjonsgraden. Regjeringa har til og med invitert til eit partssamarbeid om eit organisert arbeidsliv. Det er bra!

Men då må dei meine alvor. I regjeringserklæringa er det lagt inn ei formulering om at ein «anerkjenner (…) at mange arbeidstakere velger å være uorganisert».

Les replikken