Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Livslang læring – ny giv?

I «alle» år har «alle» snakka om kor viktig det er å satse på livslang læring. Vi har sett det i programma til dei politiske partia, i stortingemeldingar, i utspel og strategiar frå fleire hald. Partane i arbeidslivet, Unio inkludert, vil ha større satsing på etterutdanning, vidareutdanning – på livslang læring. Også utdanningsinstitusjonar av ulike slag er på hogget.

Men får vi det til?

Les replikken