Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Rikslønsnemnda må endrast

Det er uakseptabelt at NHO og LO skal ha ei særstilling i Rikslønsnemnda. I dagens system er desse organisasjonane representerte under tvistebehandlinga, uansett kva tvisten gjeld, og uansett kven som er dei eigentlege partane. Dei er portvaktarar for sine eigne avtalar og sine eigne interesser.

Les replikken