Unio-leiaren sin replikk:

Koronakrise: Dette er alvor

Som fagorganiserte veit vi godt kor viktig fellesskap er. Vi har trening i å vere solidariske. Vi veit at samhald gir styrke. Og vi kan stå saman og gå i takt når det trengst.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Koronakrise: Dette er alvor

Som fagorganiserte veit vi godt kor viktig fellesskap er. Vi har trening i å vere solidariske. Vi veit at samhald gir styrke. Og vi kan stå saman og gå i takt når det trengst.

Les replikken