Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Skal bompengar trumfe det meste?

Bompengeprotestane har sett fyr i den politiske debatten. Så varmt har det blitt at regjeringspartia er i ferd med å bompengesprenge både seg sjølve og heile regjeringa. Det får så vere.

Men er det verkeleg slik at bompengar fullstendig skal dominere valkampen fram mot kommunevalet?

Les replikken