Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Ein ny sosial kontrakt

Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) er viktige trendsettarar og normgjevarar i den globale politikken. Då handlar det om pengar, store pengar. Men dette er også aktørar med stor påverknadskraft på andre politikkområde. Mange regjeringar lyttar når Verdsbanken og IMF snakkar, og i ekstra stor grad når dei har OECD med på laget. Til tider har dette skapt store utfordringar for fagrørsla, både nasjonalt og internasjonalt. Desse institusjonane har nemleg oftast lagt meir vekt på kva som gagnar kapitalmakta enn kva som gagnar arbeidsfolk.

Les replikken