Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Kutt i stønad til unge uføre?

Det internasjonale pengefondet (IMF) har vore på Norges-besøk. Med jamne mellomrom kjem IMF med analysar av den økonomiske politikken i enkeltland. IMF kjem også med tilrådingar om kva som bør gjerast. Ofte handlar det om å kutte i offentlege utgifter.

Denne gong var det mellom anna sett søkelys på veksten i talet på unge uføre.

Les replikken