Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Over 380 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Universitet og høgskular på pinebenken

Eg hadde verkeleg venta at Støre-regjeringa skrota ABE-reforma ved første høve. Men det skjedde ikkje då det første budsjettframlegget blei lagt fram. I opposisjon har regjeringspartia konsekvent kritisert dei årlege ostehøvelkutta i offentleg sektor. I Hurdalsplattforma blir det også slått fast at Solberg-regjeringa si «effektiviseringsreform» skal vekk.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Universitet og høgskular på pinebenken

Eg hadde verkeleg venta at Støre-regjeringa skrota ABE-reforma ved første høve. Men det skjedde ikkje då det første budsjettframlegget blei lagt fram. I opposisjon har regjeringspartia konsekvent kritisert dei årlege ostehøvelkutta i offentleg sektor. I Hurdalsplattforma blir det også slått fast at Solberg-regjeringa si «effektiviseringsreform» skal vekk.

Les replikken