Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Over 389 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Vi har ikkje lov til å gi opp

Dette er skrive medan den globale fagrørsla (ITUC) er samla til verdskongress i Melbourne. Her er viktige saker og store spørsmål på dagsordenen, samstundes står paradoksa i kø. Medan vi diskuterer og vedtar uttalar skjer dramatiske hendingar – kampar på liv og død – rundt om i verda.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Vi har ikkje lov til å gi opp

Dette er skrive medan den globale fagrørsla (ITUC) er samla til verdskongress i Melbourne. Her er viktige saker og store spørsmål på dagsordenen, samstundes står paradoksa i kø. Medan vi diskuterer og vedtar uttalar skjer dramatiske hendingar – kampar på liv og død – rundt om i verda.

Les replikken