Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Regjeringa ber om trøbbel

For nokre år sidan lanserte Erna Solberg ein ny kurs for Høgre. «Menneske, ikkje millionar», heitte det. Eller kanskje var det milliardar. Ho ville endre oppfatninga av Høgre som eit snevert pengeparti. Dette er visst gløymt.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

EU er sjefen?

Førebels bestemmer ikkje EU over lønnsdanninga i Noreg. Heller ikkje i medlemslanda. Det finst nokre politikkområde med nasjonal sjølvråderett. Men EU-sjefane i Brussel har appetitt på meir. Meir makt. Også over lønnsdanninga, til og med i Noreg. Det høyrer vi lite om i norske media.

Les replikken