Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Over 389 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Nye avtalar, nye forhandlingar og streik

Meklingane i tariffoppgjera i offentleg sektor har vore langvarige og svært vanskelege. Resultata er mangesidige. I KS blei det forhandlingsløysing for dei fleste. Også i staten blei det forhandlingsløysing. Det same skjedde i Oslo kommune. Snart startar forhandlingane i Spekter, der sjukehusa står i sentrum.
I sentrum står også lærarane. Utdanningsforbundet kunne ikkje godta meklingsforslaget i KS. Det blir streik om eit par veker.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Nye avtalar, nye forhandlingar og streik

Meklingane i tariffoppgjera i offentleg sektor har vore langvarige og svært vanskelege. Resultata er mangesidige. I KS blei det forhandlingsløysing for dei fleste. Også i staten blei det forhandlingsløysing. Det same skjedde i Oslo kommune. Snart startar forhandlingane i Spekter, der sjukehusa står i sentrum.
I sentrum står også lærarane. Utdanningsforbundet kunne ikkje godta meklingsforslaget i KS. Det blir streik om eit par veker.

Les replikken