Unio-leiaren sin replikk:

Flåsete av NHO

NHO har endå ein gong vist at dei ikkje forstår kor viktig ein god offentleg sektor er for den samla verdiskapinga i Norge. Ifølgje NHO skal offentleg sektor effektiviserast, omstillast og sentraliserast. Ikkje nok med det. Offentleg sektor skal bli mindre. Meir av offentleg sektor skal privatiserast!

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Flåsete av NHO

NHO har endå ein gong vist at dei ikkje forstår kor viktig ein god offentleg sektor er for den samla verdiskapinga i Norge. Ifølgje NHO skal offentleg sektor effektiviserast, omstillast og sentraliserast. Ikkje nok med det. Offentleg sektor skal bli mindre. Meir av offentleg sektor skal privatiserast!

Les replikken