Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk

Tøffare tiltak, Nybø

«Jeg er enig i at det er en ukultur på våre universiteter og høyskoler», seier statsråd for Forsking og høgre utdanning, Iselin Nybø, til VG 10. februar. Endå ein gong handlar det om at sektoren er ein versting når det gjeld misbruk av mellombels tilsetting. «Og det akter jeg å gjøre noe med», seier Nybø til VG.

Bra! Sett i gang! Det burde ha vore gjort for lenge sidan. Dette er ei gjengangarsak. For ein del år sidan sette både unge og mellomgamle forskarar namn på fenomenet: dei kalla seg sjølve «lausungane». I håp om å bli tatt inn i den gode familien av fast tilsette.

Les replikken