Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Tariff 2020 startar no

Årets mellomoppgjer er stort sett gjennomført for dei fleste Unio-gruppene. Rett nok står ein del lokale forhandlingar igjen, mellom anna i staten. Men sentrale forhandlingar og meklingar er i all hovudsak lagt bak oss. Då gjer vi klart for neste runde. Nesten med ein gong. Men først skal vi gle oss over at dei aller fleste får reallønnsvekst gjennom dette oppgjeret. Dessutan må det framhevast at for somme av Unio sine medlemsgrupper har dette tariffoppgjeret gitt eit tiltrengt løft, ikkje minst i kommunesektoren.

Les replikken