Unio-leiaren sin replikk:

Opp med studiestøtta!

Dagens studentar er grunnmuren for framtidas kunnskapssamfunn. I aukande grad skal vi leve av kvarandre sin kunnskap. Kunnskap vil vere hovudvegen til arbeid og velferd. Mange er einige i dette.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Opp med studiestøtta!

Dagens studentar er grunnmuren for framtidas kunnskapssamfunn. I aukande grad skal vi leve av kvarandre sin kunnskap. Kunnskap vil vere hovudvegen til arbeid og velferd. Mange er einige i dette.

Les replikken