Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Høgare utdanning: lettare inn – raskare ut?

Regjeringa har nyleg levert to stortingsmeldingar. Den eine om opptak til høgare utdanning, den andre om nokre av profesjonsutdanningane. Her er godt og gale i begge. Eg er mest skeptisk til grunntonen. Det skal bli lettare å kome inn, og det skal gå raskt å bli ferdig. Gjennomstrøyming skal framleis vere nøkkelordet i utdanningspolitikken.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Høgare utdanning: lettare inn – raskare ut?

Regjeringa har nyleg levert to stortingsmeldingar. Den eine om opptak til høgare utdanning, den andre om nokre av profesjonsutdanningane. Her er godt og gale i begge. Eg er mest skeptisk til grunntonen. Det skal bli lettare å kome inn, og det skal gå raskt å bli ferdig. Gjennomstrøyming skal framleis vere nøkkelordet i utdanningspolitikken.

Les replikken