Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Når konkurranse skaper problem

Så har det skjedd igjen. Konkurranseutsetting og anbod skaper problem. Dei ansvarlege er som vanleg overraska. Men selskapet sine folk skundar seg med å legge til: «Dette er berre mindre «overgangsproblem», og ingen skal vere redde for tryggleik eller beredskap. Snart er alt i orden». Og helseministeren kviskrar at han forventar at dette raskt fungerer.

Les replikken