Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

375 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Regjeringa ber om trøbbel

For nokre år sidan lanserte Erna Solberg ein ny kurs for Høgre. «Menneske, ikkje millionar», heitte det. Eller kanskje var det milliardar. Ho ville endre oppfatninga av Høgre som eit snevert pengeparti. Dette er visst gløymt.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Svak strategi for miljøet

Det er ferjeopprør langs kysten. Folk er sinte, rett og slett. Takstane stig kraftig og rutetilbodet blir i mange tilfelle dårlegare. Kysten er fjordar og øyar, og framleis bur der folk som skal kome seg til og frå arbeid, til trening og fritidsaktivitetar. Urimeleg høge takstar rammar også næringslivet.

Les replikken