Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Dårleg studentøkonomi er dårleg samfunnsøkonomi

Norske studentar har for dårleg økonomi. Heiltidsstudentane blir færre og færre. For mange er det eit økonomisk tapsprosjekt å studere. Inkassokrava retta mot nyutdanna blir stadig fleire. Dette kan ikkje halde fram. Unio krev eit løft for studentane.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Dårleg studentøkonomi er dårleg samfunnsøkonomi

Norske studentar har for dårleg økonomi. Heiltidsstudentane blir færre og færre. For mange er det eit økonomisk tapsprosjekt å studere. Inkassokrava retta mot nyutdanna blir stadig fleire. Dette kan ikkje halde fram. Unio krev eit løft for studentane.

Les replikken