Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Uorganisert og fornøgd?

Ein framtidsretta rekrutteringsstrategi er å syte for at det er dei fagorganiserte som er dei mest fornøgde i arbeidslivet, med og utan robotar.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Uorganisert og fornøgd?

Ein framtidsretta rekrutteringsstrategi er å syte for at det er dei fagorganiserte som er dei mest fornøgde i arbeidslivet, med og utan robotar.

Les replikken