Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Staten skaper kaos i staten

Tariffoppgjeret i staten har havarert. Ansvaret for det ligg heilt og fullt hos staten og regjeringa. I staden for å forhandle har dei kontinuerleg stilt eit ultimatum: ein felles tariffavtale for alle. Etter at tre av fire hovudsamslutningar no har avvist regjeringa sitt opplegg, er det skapt ein kaotisk situasjon.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Staten skaper kaos i staten

Tariffoppgjeret i staten har havarert. Ansvaret for det ligg heilt og fullt hos staten og regjeringa. I staden for å forhandle har dei kontinuerleg stilt eit ultimatum: ein felles tariffavtale for alle. Etter at tre av fire hovudsamslutningar no har avvist regjeringa sitt opplegg, er det skapt ein kaotisk situasjon.

Les replikken