Unio-leiaren sin replikk:

Skadeleg misbruk av tillit

Regjeringa og Stortinget har vedtatt ei rekkje økonomiske støtteordningar til næringslivet for å bøte på skadeverknader av koronakrisa. Både bedrifter og tilsette kan få kompensasjon for bortfalla av inntekt. Somme av ordningane er tillitsbaserte. Det er eit alvorleg slag i ansiktet på den norske tilliten når fleire bedrifter misbrukar ordningane.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Skadeleg misbruk av tillit

Regjeringa og Stortinget har vedtatt ei rekkje økonomiske støtteordningar til næringslivet for å bøte på skadeverknader av koronakrisa. Både bedrifter og tilsette kan få kompensasjon for bortfalla av inntekt. Somme av ordningane er tillitsbaserte. Det er eit alvorleg slag i ansiktet på den norske tilliten når fleire bedrifter misbrukar ordningane.

Les replikken