Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Regjeringa ber om trøbbel

For nokre år sidan lanserte Erna Solberg ein ny kurs for Høgre. «Menneske, ikkje millionar», heitte det. Eller kanskje var det milliardar. Ho ville endre oppfatninga av Høgre som eit snevert pengeparti. Dette er visst gløymt.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Stopp konkurransen nedover

Vi ser stadig døme på grove avvik og uakseptable forhold. I somme bransjar har vi nærast vent oss til at forholda er elendige. Det er nok ikkje tilfeldig at dei fleste av desse er dominert av utanlandsk arbeidskraft, ofte ufaglærte.

Les replikken