Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Ny giv for europeisk fagrørsle

Den internasjonale fagrørsla har vore prega av krisestemning etter at generalsekretæren i ITUC (International Trade Union Confederation) måtte gå av i fjor etter korrupsjonsanklagar. No er den europeiske fagrørsla samla til kongress i Berlin. Tilliten til internasjonal fagrørsle må og skal gjenreisast.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Ny giv for europeisk fagrørsle

Den internasjonale fagrørsla har vore prega av krisestemning etter at generalsekretæren i ITUC (International Trade Union Confederation) måtte gå av i fjor etter korrupsjonsanklagar. No er den europeiske fagrørsla samla til kongress i Berlin. Tilliten til internasjonal fagrørsle må og skal gjenreisast.

Les replikken