Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Over 389 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Maktar kommunane oppgåvene?

Brennpunktprogramma «Omsorg bak lukkede dører» har skapt heftig debatt om eldreomsorga. Programma har avdekka uverdige og uhaldbare forhold. Ei rekkje spørsmål er sette på dagsordenen – kvalitet, kompetanse, bemanning og fleire til. Men alt i alt kokar dette ned til to hovudsaker: ansvar og pengar.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Maktar kommunane oppgåvene?

Brennpunktprogramma «Omsorg bak lukkede dører» har skapt heftig debatt om eldreomsorga. Programma har avdekka uverdige og uhaldbare forhold. Ei rekkje spørsmål er sette på dagsordenen – kvalitet, kompetanse, bemanning og fleire til. Men alt i alt kokar dette ned til to hovudsaker: ansvar og pengar.

Les replikken