Vi i politiet er her for dere

Sigve Bolstad er forbundsleder i Politiets Fellesforbund. Foto: Politiets Fellesforbund

Det er en ekstraordinær tid for landet og for verden, og dette rammer selvfølgelig også politietaten.

Publisert: 23. mars 2020

Av Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund

Jeg er stolt av alle våre medlemmer, som i denne tida utøver en kritisk samfunnsfunksjon, og som løper til, der andre kan løpe fra.

I en jobb i førstelinjen er det vanskelig å beskytte seg hundre prosent mot smitte. Stadig flere politifolk havner i karantene, og i skrivende stund er et stort antall av våre ansatte satt ut av spill som følge av dette. Dette bekymrer meg, og kan på sikt bli svært kritisk for beredskapen her i landet. Vi i Politiets Fellesforbund ønsker derfor at våre medlemmer skal være blant de prioriterte gruppene for å bli testet. Dette må selvfølgelig ikke gå på bekostning av det dyktige helsepersonellet vi har her i landet, som nå gjør en uvurderlig jobb. Men jeg håper vi får på plass muligheten til å teste flere, og at politiansatte da blir prioritert.

Politiets Fellesforbund er først og fremst en fagforening for alle politiansatte, som skal ivareta sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Men vi er også opptatt av å bidra til at beredskapen som norsk politi leverer kan opprettholdes. Vi skal derfor ikke være et forsinkende ledd, når arbeidsgiver nå vil ha behov for mer fleksibilitet i denne tiden. Vel å merke i tråd med lov- og avtaleverket, som partene fortløpende enes om. Vi har tro på og støtter de tiltak som Politidirektoratet til enhver tid iverksetter, og vårt forbundsstyre har fattet vedtak om at vi ikke vil motsette oss de behov arbeidsgiver har, så lenge dette følger arbeidslivets lover og regler.

Vi er svært glade for at justisministeren når har bestemt at 300-400 av de ferdigutdannede uten jobb i etaten nå må ansettes. Dette er svært viktig i en situasjon som nå, og jeg mener dette viser behovet for å ha nok folk på plass, også når denne krisen en gang er over.

Jeg ønsker å takke alle i de ulike Unio-forbundene som nå står på, i en hverdag som landet vårt aldri har sett maken til. Dette rammer oss på ulikt vis, men alle rammes vi. Vi må derfor ta vare på hverandre i denne tiden. Vi er her for dere.