Forskning som beredskap

Guro Lind er leder av Forskerforbundet. Foto: Forskerforbundet

Situasjonen vi er i minner oss på hvor viktig både forskningen og fagforeningene er for samfunnsberedskapen. 

Publisert: 23. mars 2020

Av Guro Lind, leder av Forskerforbundet

Forskning er kanskje ikke det første du tenker på når noen sier ordet «samfunnsberedskap», men de siste ukene har vist hvor nødvendig sterke forskningsmiljøer er når en krise inntreffer. Forskerforbundet har over 23 000 medlemmer, som arbeider innenfor forskning, undervisning og kunnskapsformidling. Mange av dem gir helt uunnværlige bidrag i kampen mot korona-pandemien.

Et åpenbart eksempel er epidemiologene, som forsker på hvordan epidemier utvikler seg og best kan begrenses. Andre forsker på hvordan covid-19-viruset er bygget opp, hvordan det muterer, hvordan covid-19-smitte kan testes, behandles, og om man kan lykkes med forebyggende medisiner eller framtidig vaksine.

En rekke andre forskningsdisipliner vil fylle nøkkelroller i tiden foran oss. Økonomene gir oss et best mulig kunnskapsgrunnlag om en ekstremt krevende tid for norsk økonomi. Fagmiljøer med stor kunnskap om utenforskap og psykisk helse bidrar til at samfunnet kan forberede et tilbud til noen av våre mest sårbare grupper. Og takk og pris for at noen har forsket på digitale læremidler og læringsformer.

I Forskerforbundet opplever nå flere medlemsgrupper krevende situasjoner. Ved flere museer og kulturinstitusjoner, som KODE i Bergen, er det permitteringer. Stipendiater, som i utgangspunktet er under stort tidspress for å ferdigstille doktorgraden, opplever at laben er stengt, eller at de må kombinere doktorgraden med omsorg for småbarn. I instituttsektoren er de ansatte helt avhengig av ekstern finansiering, og går tøffere tider i møte.

I slike tider settes det pris på at forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim anerkjenner både kriseforståelsen og innsatsviljen på landets universitet og høgskoler. “Dørene er kanskje stengt på campus, men hjerter og hjerner jobber på høygir.”

Heldigvis er det norske arbeidslivet godt regulert, med et sterkt trepartssamarbeid i bunn. Våre tillitsvalgte gjør en svært viktig jobb med å ivareta medlemmer, og bidra til gode løsninger ved sine virksomheter.