Fakta om utdanningsgrupper i staten

Vi har etter hvert et klart kunnskapsgrunnlag om lønn og lønnsutvikling i staten, med rapporter [...]

Unios verneombudskonferanse – VOK 2024

Unio har i år for 12. gang gleden av å kunne invitere verneombud og hovedverneombud [...]

Utdanningsgruppene vokser mest

Gjennomgangen av tilgjengelige medlemstall i organisasjonene viser at Akademikerne har den største medlemsveksten målt i [...]

Slik markerer Unio Pride denne uken

Unio deltar i årets Pride med stand i Pride Park, og hovedorganisasjonen skal også delta [...]

Også Spekter kritisk til Rikslønnsnemndas sammensetning

Unio har argumentert for en mer nøytral og upartisk Rikslønnsnemnd. I dag melder Klassekampen at [...]

Unios sjeføkonom retter opp i uriktige LO-påstander

Å skape fiendebilder river ned tilliten, skriver sjeføkonom Fredrik Haugen i Unio i et innlegg [...]

Brudd i forhandlinger om organisasjonsavtalen i KA

Tirsdag 18. juni var det forhandlinger mellom hovedorganisasjonen KA og fagforeningene om den såkalte organisasjonsavtalen. [...]

Enighet mellom Unio og Virke

Onsdag morgen ble det enighet i forhandlingene mellom Unio og Virke om hovedoppgjøret for landsoverenskomstene [...]

Profesjonsforbundet stiftet og interimsstyre valgt

Tre fagforeningsledere åpnet i fellesskap stiftelsesmøtet for det nye forbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. [...]

Gjennomslag for Unio-krav om pensjon

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til Unios krav om at sykepleiere på [...]