Mens Norge stenger ned, må sykehusene åpne opp

Bent Ronny Mikalsen er forbundsleder i Norsk Radiografforbund. Foto: Anne Elisabeth Næss / Norsk Radiografforbund

Nå, vel en uke etter at de mest vidtrekkende tiltakene i fredstid er iverksatt i Norge, og når Stortinget har vedtatt fullmaktslover, skjønner vi alle at det ikke er «business as usual» for radiografer i Norge.

Publisert: 23. mars 2020

Av Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund

Selv om det er tatt nødvendige skritt for å få kontroll over smittesituasjonen i Norge, er det særlig én gruppe som må stå i dette, og det er de ansatte i frontlinjen på sykehusene:

Når Norge «stenger ned» for korona-viruset, må sykehusene omdisponere og «åpne opp» for smittede pasienter.

Viruset smitter urovekkende lett i befolkningen, og har potensiale til å ta myndighetene og befolkningen på sengen, noe vi har sett i Italia. Også i Norge er utviklingen mer dramatisk enn prognosene for kort tid tilbake tilsa.

Som helsepersonell utgjør radiografer og stråleterapeuter en kritisk del av helsetjenesten, og er en del av den samfunnsmessige beredskapen innen helse, en beredskap som nå blir satt på prøve. Skal denne prøve bestås, må helsepersonell i sykehusene bli ivaretatt – potensiell smittespredning innad i sykehusene må bli tatt på største alvor.

Dersom ikke nødvendig smittevernutstyr er tilgjengelig, vil smitten lett kunne spre seg i sykehusene. Fra Kina og Italia vet vi at et betydelig antall helsepersonell nå har blitt smittet på jobb. Flere sykehusansatte er døde.

Radiografer i bildediagnostikken står for en helt sentral tjeneste for å både påvise og utelukke funn relatert til koronasmittede pasienter. Radiografer og de tjenestene de utfører blir dermed svært sårbare i det som nå står foran oss.

Vi har sett flere eksempler på at pasienter som har vært innom bildediagnostikk i ettertid har vist seg å være smittet, med det resultat at alle som har vært i kontakt med pasienten settes i karantene. En skjønner at det ikke skal mange slike eksempler til, før en hel avdeling settes ut av spill.

Som ved smittekontroll ellers i samfunnet, handler dette om å ivareta helse og sikkerhet for ansatte ute i avdelingene. Dette må prioriteres – uten kontroll på spredning også i sykehus vil krisen forverres for hele samfunnet.

Prognosene tilsier at sykehusene kommer til å få en periode med vedvarende høy belastning av smittede. Det er derfor særlig viktig at den enkelte radiograf er bevisst også på egen helse. Bare slik kan sykehusene sikre at de bildediagnostiske tjenestene fungerer i de kommende ukene.