Den livsviktige tilliten

Steffen Handal er leder av Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet

Vi må alle ta vår del av samfunnsansvaret og opptre tillitsbyggende i den situasjonen vi nå står oppe i. Brytes tilliten ned, risikerer vi et sivilisasjonssammenbrudd. Da blir enhver seg selv nærmest. Da mister vi vår evne til å begrense epidemien.

Publisert: 23. mars 2020

Av Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Vi kan gjøre mye for å begrense sykdommens skadevirkninger. Hver og en av oss kan gjøre en forskjell, og være med på å redde liv. Men det forutsetter at vi alle tar vår del av samfunnsansvaret, ut fra de muligheter og forutsetninger vi har. Og at vi stoler på hverandre.

Skal vi lykkes som samfunn i vår håndtering av dette, kan ikke alle trekke seg tilbake til hjemmearenaen. For helsetjenesten er dette åpenbart. Nå er deres tilstedeværelse og innsats viktigere enn noen gang.

Infrastruktur må opprettholdes

Vi er helt avhengige av at helsetjenestene, og infrastruktur som matvarehandel, transport, strøm, vann og renovasjon opprettholdes. Dette skal vi tenke på neste gang vi handler eller behandles. De som tar blodprøven eller betjener butikken fortsetter å gjøre det, selv om de utsetter seg for økt smitterisiko. Det samme gjør bussjåføren, teknikeren og renholderen. Og læreren og lederen i barnehager og skoler som fortsatt har et tilbud.

Dette har med tillit å gjøre. De som i sitt arbeid bærer risiko og ikke kan jobbe hjemmefra, stoler på at alle vi andre innretter oss etter smittevernreglene. De som arbeider under slike vilkår, må ha tillit til at deres arbeidsgivere gjør sitt ytterste for å minimere risikoen, for eksempel ved å sikre tilstrekkelig og riktig smittevernutstyr.

Tilliten må bevares

Landets politiske ledelse, med statsminister Solberg i spissen, setter nå all sin kraft inn i håndteringen av pandemien. Det vil bli bedre, sa statsministeren, men først vil det bli verre. Mange flere vil bli smittet. Det vil komme flere dødsfall. Dette vil utfordre tilliten mellom oss ytterligere.

Den prøven skal vi bestå.