Fysioterapeutene er med og drar lasset

Gerty Lund er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Foto: Helene Fjell / Norsk Fysioterapeutforbund

Som forbundsleder er det vært viktig for meg å formidle overfor myndighetene at vi fysioterapeuter kjenner på et sterkt samfunnsansvar. Jeg har oppfordret de av fysioterapeutene som nå går ledig til å melde seg til tjeneste i kommunen eller ved helseforetakene.

Publisert: 23. mars 2020

Av Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

For mange fysioterapeuter er det en helt ny situasjon å skulle forholde seg til å stå uten inntekt, fordi de har fått beskjed om å stenge instituttet. Ansatte blir permittert og skal forhold seg til Nav – et Nav som drukner fullstendig, men gjør så godt de kan. Andre ansatte blir satt til å gjøre oppgaver som kanskje er uvante, og ikke det vi er utdannet til.

Jeg er takknemlig for at et samlet Storting har blitt enige om en krisepakke som sikrer at selvstendig næringsdrivende som nå plutselig står uten inntekt, kan klare seg gjennom krisa og tiden etterpå. Det var også godt å se at de politiske partiene vil beskytte de av våre pasienter som i utgangspunktet har en svært presset økonomi. Eksempelvis får personer på arbeidsavklaringspenger ikke avkortet perioden pga. manglende avklaring. Slik jeg ser det er dette også et viktig folkehelsetiltak.

Alle er enige om at alvorlighet må prioriteres høyest. Slik må det være, selv om våre hjerter blør for alle våre rehabiliteringspasienter, for de gamle, barna, kreftpasientene, de psykisk syke og alle de andre pasientene som nå må vike plassen. Dette er en krevende prioritering for fysioterapeuter å stå i. Vi må nok i stor grad gjøre prioriteringene selv.

Fysioterapeuter er høyt utdannet helsepersonell med bred medisinskfaglig kompetanse, som helsetjenesten har bruk for. Lungefysioterapi er kanskje det aller viktigste vi kan tilby de sykeste koronapasientene. Vi fysioterapeuter ønsker å bidra og dra lasset sammen med alle de andre dyktige ansatte i helsetjenesten, enten det er i skadepoliklinikk, legevakt, ved å avlaste fastleger, i pleie- og omsorgstjenesten eller andre steder der vår kompetanse kan komme til nytte.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil fortsette å jobbe på spreng for å hjelpe våre medlemmer med spørsmål de har, samt sørge for at de får best mulig rammebetingelser, enten det gjelder ulike kompensasjonsordninger, eller tilbud om annen jobb mens instituttet er stengt. Det har gått opp for mange fysioterapeuter at det er godt å være medlem av et forbund med stor medlemsmasse og tyngde. Vi har de siste dagene fått svært mange innmeldinger. Og vi har plass til enda flere medlemmer!