Bære håp i krevende tider

Martin Enstad er leder av Presteforeningen. Foto: Presteforeningen

Det er krevende dager for mange mennesker i Norge. Mange er bekymret for egen, familiemedlemmers og venners helse. Mange er bekymret for økonomien sin. Det handler om store utfordringer for veldig mange mennesker.

Publisert: 23. mars 2020

Av Martin Enstad, leder av Presteforeningen

Vanligvis ville vi prester i slike krevende tider åpnet kirkene og invitert til fellesskap. Men nå er ikke det mulig. Samtidig vet vi at mennesker trenger fellesskap. Derfor har mange prester og menigheter funnet måter å være til stede på avstand, gjennom sosiale medier, telefonsamtaler og meldingstjenester. Det arrangeres konfirmanttimer på nye plattformer, og lesestunder for små barn legges ut på sosiale medier. Og prester engasjerer seg i praktisk hjelp i nærmiljøet.

Jeg tror det betyr noe for lokalmiljøet at de finner sin prest og sin menighet aktiv på sosiale medier, eller at presten og andre fra menigheten ringer dem og spør hvordan de har det. Det er mange som trenger håp i disse dager, og kirken kan være bærer av dette håpet!

Det er viktig at man følger alle påbud og råd som gis av de offentlige myndighetene. Det handler både om å beskytte oss selv, vår familie og våre kolleger, men det er også viktig at presten ikke blir en smittebærer i lokalsamfunnet eller på institusjonene der vi jobber. Påbud fra offentlige myndigheter har ført til store begrensinger når det skal gjennomføres kirkelige handlinger. Særlig sårt er dette selvsagt i forbindelse med gravferder. Men jeg er takknemlig for alle prester som gjør det beste ut av de rammebetingelsene vi alle må forholde oss til i denne perioden.

Mange av våre medlemmer, jeg vil tro de fleste, opplever at arbeidshverdagen snus på hodet. I en slik situasjon blir det også tydelig at de tillitsvalgte har en viktig rolle. Det er utarbeidet veiledninger som kommuniseres på vår og kirkens hjemmeside, og Presteforeningen er i hyppig kontakt med våre tillitsvalgte.