Podkast om Unios internasjonale arbeid – mer enn solidaritet

Det handler om fremtidens arbeidsliv i året ILO fyller 100 år. Da håper vi at 100-åringen kan vedta kjøreregler mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet.

– Det handler om solidaritet, men det handler også om trender i arbeidslivet, som starter andre steder enn i Norge. Det er trender som vil få betydning for våre medlemmer senere, sier internasjonal sekretær Liz Helgesen i Unio. Hun forteller om arbeidet til kommunikasjonsrådgiver Nora Sørensen. De er på Island, et av møtestedene for Unios internasjonale arbeid.  

Publisert: 31. mai 2019

Abonner og lytt via: