Ville innføre studentdemokrati – ble truet på livet

Da Hector Ulloa startet på jusstudier i hjemlandet Honduras i 2014, fantes det ikke noe studentdemokrati. Alle forsøk på et ble slått ned av myndighetene og fikk store konsekvenser for studentene. Til tross for dette samlet studentene seg til et opprør. De gjennomførte omfattende streiker i 2016 og 2017.

Publisert: 29. november 2021

Av Eli-Karin Flagtvedt
Foto: SAIH

– Som talsmann for alle opprørerne ble jeg vitne til at mange medstudenter ble kriminalisert og fengslet. Selv ble jeg truet på livet, forteller Hector Ulloa til Unio Perspektiv.

Til tross for sterk motstand vant studentene en viktig seier i 2017. Da besluttet parlamentet at det skulle gjennomføres studentvalg ved landets eneste universitet. Men for Hector var fortsatte studier i hjemlandet blitt for risikabelt. Hjulpet av SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) kom Hector til Norge i 2018, og er i dag leder i SAIH.

Unio Perspektiv spurte Hector Ulloa om hva som er de største skillene mellom hans hjemland og Norge, og om vi i Norge har grunn til bekymring når det gjelder ytringsfrihet.

– Det er en enorm forskjell på ytringsfrihetens kår i de to landene. I Honduras skal det lite til før du risikerer liv og helse når du ytrer deg samfunnskritisk. Slik er det heldigvis ikke i Norge. Likevel må ikke vi i Norge ta ytringsfriheten som en selvfølge. Vi trenger ikke dra langt for å finne trangere kår for ytringsfriheten. Se bare på pandemiforskere som er blitt truet på livet i flere europeiske land, påpeker han. Derfor må vi hele tiden debattere ytringsfrihetens kår, sier Hector, og fortsetter:

– Her mener jeg vi må rette oppmerksomheten mot debattklimaet i Norge. Hvordan utvikler det seg, og hva er årsakene? Er debattklimaet blitt så tøft at viktige stemmer ikke lar seg høre? Den digitale verden påvirker oss mye, verden blir mindre, og vi påvirkes av det som skjer i andre land på en helt annen måte i dag.

Norge ikke på en øde øy

– Det er en klar sammenheng mellom ytringsfrihetens kår og demokratiets kår. Norge er ikke isolert fra resten av verden, og det er farlig å tro at ikke vårt demokrati kan bli truet, minner SAIH-lederen om.

Å kneble ytringsfriheten i et samfunn er ikke noe som skjer over natten, det skjer gradvis. Ulloa mener det er viktig å være oppmerksom på. Hver gang det skjer, må vi slå ned på alle forsøk på å hindre den offentlige, kritiske debatten, enten dette gjelder studenter, forskere, journalister eller andre.

– Jeg tror årets fredspris er en betimelig vekker for det norske og det internasjonale samfunnet, sier han.

Positivt med digitalisering av ytringer

Hector Ulloa peker på at økende digitalisering gjør det lettere å nå ut med informasjon om overgrep mot demokrati og ytringsfrihet. Samtidig ser han at det kan være en fare ved dette. For det første kan autoritære regimer handle raskere og mer brutalt mot mennesker som ytrer seg kritisk, for det andre kan de finne nye, mindre synlige måter å angripe ytringsfriheten.

– Mine to viktigste budskap til Unio Perspektiv er derfor at vi i Norge aldri må tenke at «dette skjer ikke hos oss», og at vi alltid må ha en bevissthet om og beredskap for å slå tilbake mot dem som vil kneble andre menneskers rett til å ytre seg.