Kategoriarkiv: Høringer

Høring – Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Kunnskapsdepartementet sendte 7. november 2019 på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe. [...]

Høring – Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet sendte 27. september 2019 på høring forslag til endringer i forskrift om studieforbund og [...]

Høring – utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 27. juni 2019 utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske [...]

Høring Markussenutvalget – Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevene

Et offentlig utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen leverte sin utredning, NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. [...]

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 6. juni 2019 forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving [...]

Høring – forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 27. juni 2019 forslag om forskrift om tilskudd til ekspertbistand. Les [...]

Høring – forslag til ny barnevernslov

Les høringssvaret her [...]

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sendte 11. mars 2019 på høring et forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig [...]

Ba om treffsikker finansiering av kompetansereform

– Det er stor politisk oppmerksomhet om kompetansepolitikken både fra regjeringspartiene og opposisjonen sin side. [...]

Høring – endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. mars 2019 endring i forskrift om arbeidstid for avlastere på [...]