– Pensjon fra første krone trenert i mange år

– En million arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har ikke hatt pensjonsopptjening for de første 100 000 kroner av lønna. Lavlønte, deltidsansatte og studenter, mange kvinner, har blitt diskriminert i årevis. NHO og Virke har strittet imot endringer. Regjeringen Solberg har utredet i årevis. Dette er den andre utredningen. Nå må nok være nok, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio.

En partssammensatt arbeidsgruppe har gjennomgått innskuddspensjonsloven på flere områder:

  • Skal arbeidsgiver pålegges å spare pensjon fra første lønnskrone for alle?
  • Skal arbeidsgiver pålegges å spare pensjon også for deltidsansatte med lavere stillingsbrøk enn 20 prosent?
  • Skal arbeidsgiver pålegges å spare pensjon også for de under 20 år?

– Dette er ikke en enstemmig innstilling, men kun en meny av svar og alternative lovforslag som ikke løser noe før politikerne skjærer igjennom, sier Orskaug.

Arbeidsgiversiden i arbeidsgruppa har hatt det vanlige utgangspunktet: De vil ikke betale mer. Rapporten viser derfor til at minste sparesats i innskuddspensjonsordningen må settes ned fra 2 prosent til 1,6 prosent hvis det skal innføres pensjon fra første krone, hvis arbeidsgiverne kunne bestemme.

– Det er kanskje på tide at noen spør hva slags arbeidsplasser vi ønsker i dette landet? Hvis bedrifter med 2-prosent-ordning i dag går over ende fordi de må ut med 169 kroner mer per måned per ansatt i pensjonssparing, er det mer som er galt, sier sjeføkonomen.

Unios høringssvar viser også til at ansatte i offentlig sektor berøres av arbeidsgruppas gjennomgang. I staten/SPK og Sykepleierordningen har ikke arbeidstakere med lavere stillingsbrøk enn 20 prosent pensjonsopptjening. I KS har det i flere år vært opptjening fra første krone og i Oslo kommune er det fra i år opptjening fra «første time».

Les Unios høringssvar her

Les arbeidsgruppas rapport her