Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

Utredning fra distriktsdemografiutvalget, oppnevnt 11. oktober 2019. Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sendte rapporten på høring 18. desember 2020.

Les Unios høringssvar