Kategoriarkiv: Høringer

Høring – endringer i dagpengeforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 6. februar 2019 forslag om endringer i dagpengeforskriften § 3-1 og [...]

Høring – forslag til endringer i arbeidstvistloven

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 19. desember 2018 på høring et notat med forslag til endringer [...]

Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 21. desember 2018 ut IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – [...]

Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 7. januar 2019 forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene på høring. [...]

Innspill til melding om internasjonal studentmobilitet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sendte 3. oktober 2018 invitasjon til å komme med [...]

«Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver»

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 21. juni 2018 rapporten “Hva bør skje med BHT? – En [...]

Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer [...]

Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 2. juli 2018 høringsnotat med forslag om etablering av et lavterskeltilbud [...]

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 4. juli 2018 et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten [...]

Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Underdalutvalgets forslag til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren ble sendt på høring 27. juni [...]