Kategoriarkiv: Høringer

Høring – forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2021 på høring forslag til forlengelse av lov 19. [...]

– Pensjon fra første krone trenert i mange år

– En million arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har ikke hatt pensjonsopptjening for de [...]

Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte velferdstjenester. Utvalget leverte [...]

Høring – Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. februar 2021 på høring et forslag til forlengelse av midlertidig [...]

Avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Unio sier nei til regjeringens forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra [...]

Høring om forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sendte 17. november 2020 forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om [...]

Høring – Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 16. desember 2020 på høring forslag til nytt regelverk for å [...]

Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, [...]

Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge deltar i EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett (Erasmus+) [...]