Kategoriarkiv: Høringer

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med [...]

Høring NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 3. februar 2021 NOU 2020:16 Levekår i [...]

Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag

Stortingets arbeids- og sosialkomité holdt i dag høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten [...]

Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har [...]

Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

Utredning fra distriktsdemografiutvalget, oppnevnt 11. oktober 2019. Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. [...]

Høring – forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2021 på høring forslag til forlengelse av lov 19. [...]

– Pensjon fra første krone trenert i mange år

– En million arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har ikke hatt pensjonsopptjening for de [...]

Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte velferdstjenester. Utvalget leverte [...]

Høring – Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. februar 2021 på høring et forslag til forlengelse av midlertidig [...]

Avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Unio sier nei til regjeringens forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra [...]