Høring – Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. mars 2021 på høring forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

Les Unios høringssvar