Høring – Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet sendte 5. mai 2021 på høring utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling. Strategiens hovedfokus er den tidlige fasen av karrieren, særlig stipendiatstillingen, postdoktorstillingen og innstegsstillingen, og regelverk og virkemidler rettet inn mot dette.

Les Unios høringssvar