Kategoriarkiv: Høringer

Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?

NOU-en gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Departementet ber [...]

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 30. november 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid [...]

Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet sendte 17. november 2017 på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § [...]