Høring – forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2021 på høring forslag til forlengelse av lov 19. februar 2021 nr. 4 om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.). Ved den midlertidige loven ble smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd innført. Forskriftshjemlene oppheves 1. juli 2021. Departementet foreslår i dette høringsnotatet at de forlenges uendret til 10. november 2021.

Les Unios høringssvar