Kategoriarkiv: Høringer

Høring – NOU 2021: 4 – Norge mot 2025

Finansdepartementet sendte 25. mars NOU 2021: 4 “Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, [...]

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Regjeringen oppnevnte 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og [...]

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sendte 18. mars 2021 Sysselsettingsutvalgets rapporter, “NOU 2019: 7 Arbeid og [...]

Høring – Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet sendte 5. mai 2021 på høring utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling. Strategiens [...]

Høring – Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. mars 2021 på høring forslag til endringer i lov 2. [...]

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med [...]

Høring NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 3. februar 2021 NOU 2020:16 Levekår i [...]

Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag

Stortingets arbeids- og sosialkomité holdt i dag høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten [...]

Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har [...]

Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

Utredning fra distriktsdemografiutvalget, oppnevnt 11. oktober 2019. Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. [...]