Kategoriarkiv: Høringer

Høring – jobbfradrag for unge

Finansdepartementet sendte 16. juni 2021 på høring forslag om et jobbfradrag for unge. Forslaget innebærer [...]

Høring – Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Kunnskapsdepartementet sendte 27. april forslag til endringer i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler [...]

Høring – forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 22. april 2021 på høring forslag til endringer i forskrift om [...]

Høring – rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 20. april 2021 på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget [...]

Høring – NOU 2021: 4 – Norge mot 2025

Finansdepartementet sendte 25. mars NOU 2021: 4 “Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, [...]

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Regjeringen oppnevnte 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og [...]

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sendte 18. mars 2021 Sysselsettingsutvalgets rapporter, “NOU 2019: 7 Arbeid og [...]

Høring – Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet sendte 5. mai 2021 på høring utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling. Strategiens [...]

Høring – Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. mars 2021 på høring forslag til endringer i lov 2. [...]