Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Justis- og beredskapsdepartementet spør i høringsnotat av 1. april d.å. om høringsinstansenes syn på om koronaloven bør forlenges. Det foreslås også enkelte mindre endringer i loven.

Les Unios høringssvar