Høring – forslag til nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

Universitetets- og høgskolerådet ved UHR-Lærerutdanning sendte 15. oktober 2020 forslag til nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 på høring.

Les høringssvar fra Unio