Høring – NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Arbeids- og sosialdepartementet sendte NOU 2020:9 – Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området – på høring den 21. august 2020.

Les Unios høringssvar