Høring – forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25. juni 2020 på høring forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), herunder folketrygdloven med tilhørende forskrifter.

Les Unios høringssvar