Høring – endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 29. juli 2020 på alminnelig høring, høringsnotat med forslag til lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Les Unios høringssvar