Høring – forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sendte 15. mai 2020 forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 på høring. I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet å utvide ordningen for betalingsutsettelse, som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19). 

Les Unios høringssvar