Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Streik for kirkens framtid

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett [...]

Meklingsløsning for Utdanningsforbundet i kommunene

Det blir ikke streik i skoler og barnehager. Utdanningsforbundet og KS er enige om en [...]

Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav

Partene i lønnsoppgjøret i kirken møtes til mekling hos riksmekleren 10.–11. desember. Unio er opptatt [...]

Det kan bli streik i kirken før jul

Tariffpartene i kirken er innkalt til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember, etter at [...]

Ny seniorrådgiver i Unio

Jan-Christian Kolstø er ansatt i Unio. Han arbeidet inntil nylig som statssekretær i Solberg-regjeringen. Som [...]

– En klar seier for Unios linje i regulering av pensjonene

Pensjonistene kan få mindre kutt i pensjonene sine neste år, enn beregnet før budsjettavtalen på [...]

Enighet mellom Spekter og Unio i helse, velferd og oppvekst

Unio ble i dag enig med Spekter om lønnsoppgjøret i område 12, helse, velferd og [...]

Brudd i lønnsoppgjøret i Spekter – helse, velferd og oppvekst

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, [...]

Ny leder i Det Norske Diakonforbund

På generalforsamlingen i Det Norske Diakonforbund 22. oktober 2020 ble Asbjørn Sagstad valgt til ny [...]

Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret [...]