Forhandlinger om pensjon fortsetter

Forhandlingene om alderspensjon for dem som har særaldersgrense i offentlig sektor fortsetter torsdag.

 

Før sommerferien ble partene i arbeidslivet enige om å gjenoppta samtalene nå i august.

Spørsmålet om hvilken alderspensjon offentlig ansatte med særaldersgrense skal ha ble utsatt i 2018. Da forhandlet arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og regjeringen fram ny, offentlig tjenestepensjon.

2018-avtalen sikret en ny pensjonsordning for dem som er født i 1963 eller er yngre.

Den betyr at det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med dagens ordning. Den nye ordningen vil gjelde fullt ut fra 2025. Avtalen for dem med særaldersgrense, vil også gjelde for dem som er født i 1963 eller er yngre.