Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Vil fortsatt ha full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for [...]

– Nå bør en bruke kommunesektoren aktivt!

– Det er skuffende at regjeringen ikke vil bruke kommunesektoren mer aktivt i motkonjunkturpolitikken, slik [...]

Mer pensjon for pengene

Unio utvikler for tiden et medlemstilbud om egen pensjonskonto. Vi tror det gir mer pensjon [...]

Tiltak er nødvendig for bedre beredskap

Unio mener at det må investeres betydelig i offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt, for [...]

Nei til mulighet for portforbud

Unio mener regjeringen ikke bør få en hjemmel nå, som kan resultere i portforbud senere. [...]

Medbestemmelse på jobben: En hånd på rattet

Arbeidslivet er ein viktig arena både for klimapolitikk og kompetansepolitikk. Då er det opplagt at [...]

Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene!

Unio setter søkelyset på partenes muligheter til å bidra i det grønne skiftet i Arbeidslivets [...]

Unio med unikt elbil-tilbud til medlemmene

Hovedorganisasjonen Unio vil være en pådriver for det grønne skiftet. Nå har vi forhandlet fram en [...]

Streiken over: En seier for kirkens framtid!

– Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og [...]

Mekling i kirkestreiken

Søndag 10. januar er partene i kirkestreiken innkalt til lovpålagt mekling fordi det er gått [...]