Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Enighet i lønnsoppgjøret i kommunene

Nesten alle partene i kommunesektoren ble i natt enige om en ny hovedtariffavtale. – Isolert [...]

Tariffavtaler med miljøformål

 Jon Olav Bjergene har vært medredaktør for boken om grønne tariffavtaler. – Det er i [...]

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

I dag leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i [...]

Lønnsforhandlingene i gang i kommunene

I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotpart KS, og krever blant annet [...]

Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell [...]

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,1 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en [...]

Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene

De første forhandlingene i Spekter ble unnagjort tirsdag. I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe [...]

Startskuddet gått for årets forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de [...]

Nå kan virksomhetene permittere i ett år

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide perioden for permittering fra 26 til 52 [...]

Høyere anslag på prisveksten

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har i et møte i dag økt anslaget for [...]