Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

ABE-reformen går ut over kvalitet og utdanning

Regjeringen viderefører det årlige «avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet» på 0,5 prosent i alle statlige virksomheter. Det [...]

Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 [...]

Unios kommentar til statsbudsjettet 2021

Nasjonalbudsjettet viser at arbeidsledigheten biter seg fast på et klart høyere nivå enn før nedstengningen. [...]

Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen

– Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart [...]

Brøt takstforhandlingene for første gang

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund valgte å gå til brudd i takstforhandlingene [...]

Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene

Det ble etter forhandlinger enighet mellom Spekter og Unio-forbundene om sosiale bestemmelser for sykehusene (A1 [...]

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert

– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med en ny avtale sier [...]

Unio avviser forslag om å fjerne plikten til å gå av

– Vi går imot regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen [...]

– Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet

Norge meldte i februar 2020 inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Nå skal utslippene reduseres [...]

Ber regjeringen diskutere alvoret i kommunene

Koronapandemien har økt behovet for bemanning i kommunene, samtidig som andre tjenester og oppgaver skal [...]