Rapport om særaldersgrenser fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.

Samtidig som rapporten kommer, forhandles det om regler for pensjonen for dem med særaldersgrenser. Den forhandlingen har som utgangspunkt avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I den avtalen står det at vi først skal lage regler deretter se på behovet for framtidige særaldersgrenser.

– Nå pågår det forhandlinger om pensjonsregler for dem med særaldersgrenser. Når vi har blitt enige om nye regler, kan vi se på andre spørsmål, som framtidas behov for særaldersgrenser, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vi ser på rapporten som et innspill i framtidige vurderinger og diskusjoner om hvilke grupper som bør ha særaldersgrenser,

Denne rapporten er laget på knapp tid, og bærer preg av det. Vi mener det må et grundigere arbeid til for å vurdere særaldersgrensene for mange og store grupper arbeidstakere.

– Regjeringens arbeidsgruppe foreslår å fjerne de fleste særaldersgrenser som gjelder i dag. Arbeidsgruppens forslag er ikke i tråd med den avtalen som ble inngått mellom partene i 2018.  I den avtalen står det at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser i framtida. Unio, som part i den avtalen, står fortsatt på den, sier Lied.

 

Les også saken om ny prosessavtale for alderspensjon til personer med særaldersgrense 14 juni 2022 

Her er avtalen av 2022

Pensjonsavtalen fra mars 2018

Arbeidsgruppens rapport juni 2023