Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Ny seniorrådgiver i Unio

Jan-Christian Kolstø er ansatt i Unio. Han arbeidet inntil nylig som statssekretær i Solberg-regjeringen. Som [...]

– En klar seier for Unios linje i regulering av pensjonene

Pensjonistene kan få mindre kutt i pensjonene sine neste år, enn beregnet før budsjettavtalen på [...]

Enighet mellom Spekter og Unio i helse, velferd og oppvekst

Unio ble i dag enig med Spekter om lønnsoppgjøret i område 12, helse, velferd og [...]

Brudd i lønnsoppgjøret i Spekter – helse, velferd og oppvekst

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, [...]

Ny leder i Det Norske Diakonforbund

På generalforsamlingen i Det Norske Diakonforbund 22. oktober 2020 ble Asbjørn Sagstad valgt til ny [...]

Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret [...]

Mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021

Unio mener at regjeringen ikke viser hele regnestykket for kommune-sektoren neste år. I budsjetthøringen i [...]

Mekling for Utdanningsforbundet og NSF i KS-området

Sentralstyret i Utdanningsforbundet og forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund godkjente ikke forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret med KS [...]

Varsling er en verdi, ikke et problem

Regjeringen har nå foreslått å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på [...]

– Bli med på årets TV-aksjon!

– Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. [...]