Stinn brakke hos Unio under Arendalsuka

Forbundene og Unio har hatt flere arrangementer som har vært veldig godt besøkt i Arendalsuka.

I Unio-kafeen har alt fra språk til beredskap og bærekraft for velferdstjenestene vært til debatt. Årets uke innehold 2000 arrangementer og 150.000 mennesker var ventet til Arendal.

Unios sted ligger midt i Pollen og mange ville ha med seg Unios debatter.

– Må finne en god balanse

Fv. Pierre Lison, seniorforsker ved Norsk Regnesentral, Akademiet for yngre forskere, Åse Wetås, direktør, Språkrådet, Tore Wig, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Guro Elisabeth Lind, leder, Forskerforbundet og Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær, Kunnskapsdepartementet / Senterpartiet. Foto: Unio

– Tvang er ikke veien å gå for å styrke norsk som fagspråk. Guro Lind advarte regjeringen om konsekvensene av et krav om minst 15 studiepoeng i norskopplæring for utenlandske stipendiater.

Forskerforbundet inviterte torsdag 17. august til debatt om framtiden til norsk som fagspråk i lys av internasjonaliseringen av akademia. Bakgrunnen var handlingsplanen om norsk fagspråk som regjeringen la frem før sommeren.

– Ja, det vil hun

Vil den nye forskningsministeren Sandra Borch oppfylle sin forgjenger Ola Borten Moes løfte om lavere midlertidighet for forskere? Ja, det vil hun, var statssekretær Oddmund L. Hoels kontante svar dagen før språkdebatten. Forskerforbundet arrangerte også “Statssekretæren svarer”, et populært arrangement med Oddmund Løkensgard Hoel på torsdagen.

Må ha råd til folk og ressurser

Unio arrangerte debatt om kommunene som aktive arbeidsgivere, og det manglet ikke på engasjement fra panelet. Gjøres det nok for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere til å løse samfunnsviktige tjenester?

Mer om den her 

Å bli gammel i storbyen

Hvordan skal storbyene gå fra tilstander som den som ble avdekket på Ullern Helsehus til å bli et utstillingsvindu for pleie og omsorg, spurte Norsk Sykepleierforbund i debatten om hva som kan og bør gjøres for å sikre helsetjenester i byen.

– Vi trenger en verdig eldreomsorg, og det må politikerne prioritere, sa 1. nestleder Silje Naustvik i NSF.

Folkehelsen trenger hjelp

Hvorfor er ikke folkehelse øverst på pallen? Det var spørsmålet da faggruppene i NSF arrangerte sitt hovedmøte i Unio-kaféen under Arendalsuka 15. august. De hadde en panelsamtale om folkehelse i et vugge til grav perspektiv.

Møtet startet med et smell, da komiker Rigmor Galtung kom løpende opp på scenen utkledd som Gro Harlem Brundtland. En fullsatt sal lo og lærte av Galtungs skråblikk på folkehelse.

Velkommen til bygda !

Sykepleierne var først ut i Unio-kaféen i år. Hvordan skal en få nok folk til å jobbe med samfunnsviktige tjenester i distriktene? Lill Sverresdatter Larsen, helseminister Ingvild Kjerkol, sammen med Høyres Tone W. Trøen, KS-leder Gunn Marit Helgesen og Anita Vatland fra pårørendealliansen utgjorde panelet, som Håkon Haugsbø ledet.

Har vi forstått – og innsett – alvoret?

Er norsk politi dimensjonert til å håndtere samfunnsoppdraget anno 2023 og årene fremover? Det store panelet med PF-leder Unn Alma Skatvold i spissen var kompetent til å svare.

Det var tidvis høy temperatur under debatten om bemanning og beredskap i Arendal tirsdag formiddag.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold la ikke skjul på at nå er det alvor og at politikerne må vise vilje til satsing på politietaten.

– Vi er i en situasjon hvor norsk politi nå nedbemanner politiårsverk. Sykefraværet er på sitt høyeste på tolv år, og bruken av overtid har eskalert. Faktum er at våre ansatte må løpe raskere enn noensinne, men uten mulighet til å oppfylle samfunnsoppdraget fullt ut. Dette går ikke. Nå må politiet bli tilført ressurser for å ruste opp – ikke nedbemanne, sa en engasjert forbundsleder.

Unn Alma Skatvold leder Politiets Fellesforbund

Unio-forbund på et utall scener

Mange Unio-forbund var i vinden på andre scener under Arendalsuka. Ett av dem var Det norske maskinistforbund og administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

I debatten “Ny teknologi om bord” var budskapet til Dnmf at teknologisk fremgang ikke må skje på bekostning av liv og helse.

Her er årets program i Unio-kafeen