Pause i forhandlinger om pensjon til over sommeren

Partene i forhandlingene om pensjon for dem med særaldersgrenser har hatt tre konstruktive og gode møter.

Vi har noen områder som vi skal utforske videre, og er enige om å fortsette over sommeren.

 

Her er avtalen av mars 2018 som forhandlingene bygger på