Forfatterarkiv: Liz Helgesen

Forsvarer streikerett og demokrati i arbeidslivet

I dag mobiliseres det til protestaksjoner i hele Storbritannia. Fagorganiserte demonstrerer mot regjeringens forslag om [...]

Med 200 millioner arbeidstakere i ryggen

Mot slutten av uka samles fagforeningsledere fra hele verden på ITUCs kongress i Melbourne for [...]

Kamp for demokrati nasjonalt og internasjonalt

Nordisk fagbevegelse (NFS) er bekymret for trender som går i retning av mindre demokrati, mer [...]

Diskuterer Norden i verden

I dag startet den nordiske fagbevegelsens (NFS) kongress «Norden i verden». Kongressen samler mer enn [...]

Synliggjør brudd på menneskerettigheter i Belarus

I Belarus får menneskerettigheter stadig trangere kår. Demonstrasjoner og frie ytringer straffes, og antallet politiske [...]

Verdensdagen for offentlige tjenester

Dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) sammenfaller med verdensdagen for offentlige tjenester. ETUC-styret representerer både [...]

Hylles for rettighetskampen for helsearbeidere i Liberia

15. juni ble årets Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter delt ut. Prisen går [...]

Fra ILO-konferansen 2022: Ikke lenger “business as usual”!

Denne uka går debatten om verdens minst utviklede land, strukturelle endringer og muligheter i framtidens [...]

ILO-konferansen 2022: Den globale omsorgsøkonomien trenger et løft

ILO har samlet inn data fra omsorgsøkonomien før og under pandemi-årene. Funnene viser blant annet [...]

FNs kvinnekommisjon: Unios forventninger til verdens viktigste likestillingsmøte

Hvert år samles FNs medlemsland til diskusjoner om likestilling. Årets tema er klimautfordringer og likestilling. [...]