Ingen fornyelse uten brede allianser og gjensidig forståelse mellom arbeidstakergrupper

Under dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) holdt Unio-leder Ragnhild Lied et innlegg om betydningen av å gjøre seg relevant for neste generasjons arbeidstakere og mangfoldet av arbeidstakergrupper. Fornyelse er stikkordet.

De fleste europeiske fagorganisasjoner opplever å miste medlemmer uten at dette oppveies av nyrekruttering. I flere land er organisasjonsgraden alarmerende lav, og pilene peker stadig nedover. Dette skjer samtidig med økte utfordringer på arbeidsmarkedet.

Den europeiske fagbevegelsen ønsker å snu trenden, og behovet for fornyelse og tiltak ble diskutert på dagens diskusjoner.

I sitt innlegg vektla Ragnhild Lied betydningen av å gjøre seg relevant for unge arbeidstakere og rekruttere studenter og etablere allianser med studentorganisasjoner, noe som også vektlegges i ETUCs politiske program.

Videre viste hun til at sammensetningen av arbeidsstyrken utvikler seg raskt. Og i den sammenheng er det avgjørende at fagbevegelsen er relevant også for ulike utdanningsgrupper.

– En samlet europeisk fagbevegelse må bidra til å fremme solidaritet og forståelse mellom ulike arbeidstakergrupper. Dette må stå sentralt i fornyelsesprosessen.

Unio er sammen med LO og YS på møte i europeisk fagbevegelse (ETUC) 27.–28. september. Styret møtes fire ganger i året. Denne gangen holdes møtet på utenriksdepartementet i Madrid. Orienteringer om Spanias prioriteringer for høstens formannskap i EU var en del av dagsordenen.