Ny kurs for den globale fagbevegelsen

Den globale fagbevegelsen (ITUC) har gransket egen organisasjon og generalsekretær Luca Visentinis koblinger til den pågående korrupsjonssaken i EU-parlamentet. Det slås fast at generalsekretæren har skadet ITUCs omdømme alvorlig. Visentini forlot sitt verv 11. mars, og ITUCs styre har startet arbeidet med å finne hans erstatter, samt styrke organisasjonens arbeid mot korrupsjon og uredelighet.

Visentini ble valgt til generalsekretær 22. november 2022 og suspendert fra stillingen en måned senere. Han har vært under etterforskning for korrupsjon, men belgiske myndigheters eventuelle anklager har ikke vært avgjørende for styrets behandling av tillit til generalsekretæren. Styret valgte å basere vurderinger og vedtak på en intern granskning, rapport fra interne og eksterne revisorer og råd fra undersøkelseskommisjonen. Det slås fast at demokrati, rettferdighet, ærlighet, etikk og gjennomsiktighet danner selve grunnlaget for fagbevegelsen. Korrupsjon, selv den minste mistanke om det, er ekstremt alvorlig og setter grunnleggende tillit innen – og til – bevegelsen i fare.

Granskingen avdekker flere sårbarheter i organisasjonens retningslinjer, transparens og ansvarsforhold. Styret vedtok å følge opp disse utfordringene gjennom endring i vedtekter, nye retningslinjer for finansiering av kampanjer for ledervalg og økonomistyring generelt. Arbeidet med å utvikle etiske retningslinjer og en strategi for bekjempelse av korrupsjon starter umiddelbart.

Valg av ny generalsekretær vil skje så fort som mulig. Inntil videre ledes ITUC av president Akiko Gono og visepresidenter, i samarbeid med visegeneralsekretær Owen Tudor.

– Dette har vært en vanskelig sak som nå har funnet en løsning. Jeg er lettet over at organisasjonen har vedtatt en ny kurs og at vi igjen kan samle oss om å løse utfordringene i det globale arbeidslivet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.