Forfatterarkiv: Liz Helgesen

Aksjonerer for fagforeningsrettigheter og demokrati i Belarus

Sammen med den internasjonale fagorganisasjonen, ITUC, markerer Unio toårsdagen for massearrestasjon av belarusiske fagforeningskollegaer. Fagbevegelsen krever [...]

En samlet europeisk fagbevegelse støtter Tesla-arbeideres krav om tariffavtale i Sverige

Det svenske fagforbundet IF Metall har forsøkt å inngå tariffavtale med Tesla Sverige i mange [...]

Bærekraftig rekruttering til framtidas arbeidsliv

Under dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) holdt Unio-leder Ragnhild Lied et innlegg om betydningen [...]

Til kamp for den nordiske arbeidslivsmodellen

Den finske regjeringen planlegger radikale endringer i arbeids- og samfunnsliv. Ifølge finsk fagbevegelse dreier det [...]

Luc Triangle blir valgt til ITUC-leder

Den globale fagbevegelsen, ITUC, representerer 191 millioner arbeidere over hele verden. I dag velges belgiske [...]

Ingen fornyelse uten brede allianser og gjensidig forståelse mellom arbeidstakergrupper

Under dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) holdt Unio-leder Ragnhild Lied et innlegg om betydningen [...]

Arendalsuka: Det norske maskinistforbund i debatt om ny teknologi om bord

Har vi den nødvendige kunnskapen for å sikre at fremtidens grønne skipsfart er trygg for [...]

Dialog og samarbeid i en utfordrende verden

Arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringsrepresentanter fra FNs medlemsland møtes årlig til forhandlinger om arbeidslivsspørsmål. I dag [...]

ETUC-kongress: Sterkere sammen

Denne uken diskuteres fagbevegelsens retningsvalg i Europa. Fagforeningskongressen vedtar politisk program for de neste fire [...]

Ny kurs for den globale fagbevegelsen

Den globale fagbevegelsen (ITUC) har gransket egen organisasjon og generalsekretær Luca Visentinis koblinger til den [...]