Forfatterarkiv: Liz Helgesen

Arendalsuka: Det norske maskinistforbund i debatt om ny teknologi om bord

Har vi den nødvendige kunnskapen for å sikre at fremtidens grønne skipsfart er trygg for [...]

Dialog og samarbeid i en utfordrende verden

Arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringsrepresentanter fra FNs medlemsland møtes årlig til forhandlinger om arbeidslivsspørsmål. I dag [...]

ETUC-kongress: Sterkere sammen

Denne uken diskuteres fagbevegelsens retningsvalg i Europa. Fagforeningskongressen vedtar politisk program for de neste fire [...]

Ny kurs for den globale fagbevegelsen

Den globale fagbevegelsen (ITUC) har gransket egen organisasjon og generalsekretær Luca Visentinis koblinger til den [...]

Forsvarer streikerett og demokrati i arbeidslivet

I dag mobiliseres det til protestaksjoner i hele Storbritannia. Fagorganiserte demonstrerer mot regjeringens forslag om [...]

Med 200 millioner arbeidstakere i ryggen

Mot slutten av uka samles fagforeningsledere fra hele verden på ITUCs kongress i Melbourne for [...]

Kamp for demokrati nasjonalt og internasjonalt

Nordisk fagbevegelse (NFS) er bekymret for trender som går i retning av mindre demokrati, mer [...]

Diskuterer Norden i verden

I dag startet den nordiske fagbevegelsens (NFS) kongress «Norden i verden». Kongressen samler mer enn [...]

Synliggjør brudd på menneskerettigheter i Belarus

I Belarus får menneskerettigheter stadig trangere kår. Demonstrasjoner og frie ytringer straffes, og antallet politiske [...]

Verdensdagen for offentlige tjenester

Dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) sammenfaller med verdensdagen for offentlige tjenester. ETUC-styret representerer både [...]