En samlet europeisk fagbevegelse støtter Tesla-arbeideres krav om tariffavtale i Sverige

Det svenske fagforbundet IF Metall har forsøkt å inngå tariffavtale med Tesla Sverige i mange år, men Tesla har nektet. Nå streiker IF Metall for å sikre sine medlemmer samme rettigheter som andre arbeidstakere i Sverige. Den europeiske fagbevegelsen (ETUC) står bak deres krav.

7. desember vedtok ETUC en solidaritetserklæring med Tesla-arbeidere i Sverige. Med over 45 millioner medlemmer står ETUC sammen med den svenske fagforeningen IF Metall i kampen for rettferdige arbeidsforhold.

ETUC oppfordrer Tesla til å anerkjenne grunnleggende arbeidsrettigheter og respektere den svenske arbeidsmarkedsmodellen ved å signere en kollektivavtale. I uttalelsen understrekes det at dette ikke bare er en kamp for Tesla-arbeidere i Sverige, men også en avgjørende kamp for retten til streik og kollektivavtaler på europeisk nivå.

Som i Norge, blir lønninger og arbeidsvilkår i det svenske arbeidsmarkedet avtalt i forhandlinger mellom fagforeninger og arbeidsgivere.

– Når Tesla nekter å forholde seg til dette, ser vi et radikalt brudd på grunnleggende prinsipper i det svenske arbeidsmarkedet og med den nordiske modellen. Dette må vi reagere på. Jeg er glad for at vår europeiske organisasjon er så tydelig i sitt budskap, sier Unio-leder Ragnhild Lied.